Nederlandse burger vindt afschaffing statiegeld geen goed idee

NCDO en TNS NIPO hebben een onderzoek uitgevoerd naar de ideeën van Nederlanders over afval. Eén van de onderwerpen die aan bod kwam was de vraag wat Nederlanders vinden van het opheffen van statiegeld op de PET-flessen. Slechts 15% van de Nederlanders blijkt dit een goede zaak te vinden. Statiegeldflessen behoren dan ook tot het soort afval dat het meest gescheiden wordt door de Nederlandse burger, boven onder andere glas, blik & metaal en andere soorten plastic.

Lees het hele rapport: NCDO onderzoek Nederlanders en afval

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.