Statements statiegeld in verkiezingsprogramma's

ChristenUnie:
Het succesvolle statiegeld systeem is zeer eco-efficiënt en wordt daarom niet afgeschaft, maar juist uitgebreid naar kleine PET-flesjes om zo ook zwerfafval te bestrijden.

Partij voor de Dieren:
Het statiegeld blijft behouden en wordt uitgebreid tot frisdrankblikjes en kleine flesjes.

GroenLinks:
Statiegeld wordt niet afgeschaft, maar uitgebreid naar blikjes en kleine petflessen.

SP:
Statiegeld op frisdrankflessen is een goede manier om plastic opnieuw te gebruiken. Dat houden we dus in stand. We willen ook statiegeld op kleine flesjes (petflesjes) en blik. Kringloopwinkels verdienen extra aanmoediging.

PvdA:
Afval = grondstof. Grondstoffen worden schaarser en duurder, hetgeen de prijzen voor consumenten opdrijft. Ook raakt de aarde uit geput voor grondstoffen als aardolie en noodzakelijke metalen voor onze economische ontwikkeling in onder andere ICT en mobiele communicatie, energievoorziening, bouw, kleding en voedselvoorziening. Hergebruik van grondstoffen moet dus internationaal, nationaal en lokaal worden georganiseerd. Met het bedrijfsleven moeten afspraken worden gemaakt voor ambitieuzere recyclingdoelen. Met gemeenten kan worden toegewerkt naar afspraken over een grondstoffenakkoord gericht op het terughalen van grondstoffen uit huishoudens (naar Vlaams voorbeeld, waar men aanzienlijk meer waardevolle materialen uit huishoudelijk afval recyclet). Systemen gericht op het belonen van burgers voor waardevolle materialen, zoals het statiegeldsysteem, moeten worden uitgebreid. Daarnaast moeten duurzame initiatieven uit het bedrijfsleven voor het behouden van materialen in de keten worden gestimuleerd en opgeschaald. Ook worden in Europa maatregelen gericht op het stimuleren van hergebruikte materialen in nieuwe producten bevorderd.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.