TOMRA PRIVACY- EN COOKIEBELEID

TOMRA erkent het fundamenteel belang van privacy voor alle individuen en streeft ernaar alle communicatie met onze onderneming te beschermen en zo te behandelen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd of overtroffen.

Deze Privacyverklaring brengt u op de hoogte van onze privacybepalingen en van de keuze die u kunt maken over de wijze waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken, met inbegrip van gegevens die op basis van uw online activiteit kunnen worden verzameld. Deze Privacyverklaring geldt voor alle ondernemingen van TOMRA en voor alle websites, domeinen, diensten, toepassingen en producten van TOMRA.

Deze Privacyverklaring geldt niet voor toepassingen, producten, diensten, websites of social media-functies van derden die gebruikt kunnen worden via links die we op door ons beheerde webplatforms publiceren. Door dergelijke links te openen verlaat u de door TOMRA beheerde websites en kan een derde gegevens over u verzamelen of delen. Wij controleren of ondersteunen dergelijke websites van derden of hun privacybeleid, dat van het onze kan verschillen, niet, en doen er ook geen enkele uitspraak over. We raden u aan het privacybeleid van elke site die u opent te raadplegen alvorens u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

In geval van afwijkingen tussen vertalingen van de Engelse versie van deze Privacyverklaring krijgt de Engelse versie voorrang. Klik hier om de Privacyverklaring van TOMRA te downloaden.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of waardoor u zou kunnen worden geïdentificeerd, direct of indirect. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u online platforms van TOMRA gebruikt of tijdens gesprekken of briefwisseling met TOMRA-vertegenwoordigers;

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen hangen af van de aard van uw communicatie met ons of van de diensten die u gebruikt, maar kunnen de volgende omvatten:

Informatie die u direct verstrekt

 • Contactgegevens: Wij kunnen persoonlijke gegevens en/of professionele contactgegevens verzamelen zoals uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere gelijkaardige contactgegevens.
 • Betaalgegevens: Wij verzamelen de nodige gegevens voor het verwerken van betalingen en voorkomen van fraude, met inbegrip van creditcardnummers, veiligheidscodes en andere aanverwante betaalgegevens.
 • Accountgegevens: Wij verzamelen gegevens over hoe u aankocht of zich registreerde voor TOMRA-diensten, over uw transacties, facturen en support, de TOMRA-producten en/of -diensten die u gebruikt en alles wat te maken heeft met de account die u creëert.
 • Locatiegegevens: Wij kunnen geografische gegevens verzamelen wanneer u locatiegebaseerde diensten inschakelt of wanneer u ervoor kiest locatiegerelateerde gegevens te verstrekken.
 • Aanmeldingsgegevens: Wij verzamelen gebruikers-ID’s, wachtwoorden, wachtwoordhints en gelijkaardige veiligheidsgegevens die vereist zijn voor authenticatie en toegang tot TOMRA-accounts.
 • Demografische gegevens: Wij kunnen bepaalde demografische gegevens zoals land, geslacht, leeftijd, gewenste taal, algemene gegevens over opleiding en werkgevers, en algemene gegevens over interesse in banen, verzamelen of van derden verkrijgen.
 • Voorkeuren: Wij kunnen gegevens verzamelen over uw voorkeuren en interesses wanneer ze verband houden met onze producten, diensten (wanneer u ons vertelt welke ze zijn of wanneer we ze afleiden uit wat we over u weten) en hoe u verkiest om met ons te communiceren.
 • Social media-gegevens: Wij kunnen social media-functies ter beschikking stellen waarmee u gegevens kunt delen met uw sociaal netwerk en met ons op verschillende social media-sites kunt communiceren. Uw gebruik van deze functies kan leiden tot het verzamelen of delen van gegevens over u, afhankelijk van de functie. Wij raden u aan het privacybeleid en de instellingen op de social media-sites die u bezoekt, te raadplegen zodat u weet welke gegevens er worden verzameld, gebruikt en gedeeld door die sites.
 • Andere unieke identificatiegegevens: Tot de voorbeelden van andere unieke gegevens die we over u verzamelen behoren serienummers van producten, informatie die u verstrekt wanneer u persoonlijk, online of per telefoon of post met vertegenwoordigers van de onderneming, helpdesks of andere support-kanalen communiceert, uw antwoorden op klantenquêtes of wedstrijden of extra gegevens die u aan ons verstrekt heeft om de levering van onze diensten te vergemakkelijken en op uw vragen te antwoorden. U bent niet verplicht de persoonlijke gegevens te delen waar we om vragen. Als u er echter voor kiest de gegevens niet met ons te delen, zullen we u in bepaalde gevallen onze diensten of bepaalde speciale functies niet kunnen aanbieden of zullen we niet doeltreffend op eventuele vragen kunnen antwoorden.

Gegevens die automatisch verzameld worden over uw gebruik van TOMRA-diensten

 • Apparaatgegevens: Wij verzamelen gegevens over uw computer en/of browser zoals besturingssysteem, regio, taal, tijdzone, modelnummer, browserversie, computerfabrikant, aansluitpoort, unieke apparaat-id’s, reclame-id’s en extra technische gegevens die van product tot product verschillen.
 • Browsinggegevens website: Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan en op uw activiteit op TOMRA-websites, toepassingen of websites die door een andere onderneming worden beheerd in onze naam met inbegrip van de inhoud (en advertenties) die u bekijkt en waarop u klikt, het adres van de website waar u vandaan kwam en ander clickstream-gedrag. Bepaalde van deze gegevens worden verzameld door middel van instrumenten voor het automatisch verzamelen van gegevens zoals cookies.
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens: Wij kunnen anonieme antwoorden verzamelen op enquêtes of anonieme en geaggregeerde gegevens over hoe onze TOMRA-diensten worden gebruikt.

Gegevens van derden

Wij kunnen ook gegevens van derden kopen die we geloofwaardig achten en die openbaar beschikbaar of op commerciële basis beschikbaar zijn. Dergelijke gegevens kunnen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses en bepaalde demografische gegevens bevatten. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld wanneer u onze toepassingen opent via social media-logins (bijv. inloggen op onze toepassingen door middel van uw aanmeldingsgegevens voor Facebook of andere social media). De gegevens die we ontvangen kunnen afhangen van de privacy-instellingen van uw account op het sociale netwerk. Daarnaast ontvangen we bepaalde gegevens over uw aankoop van de partner waar u TOMRA-diensten koopt. In voorkomende gevallen kunnen we ook gegevens ontvangen van bureaus voor fraudebestrijding of van kredietinformatiebureaus in verband met kredietbeoordelingen.

Wij ontvangen ook niet persoonlijke gegevens zoals geaggregeerde of geanonimiseerde demografische/profielgegevens, afkomstig van derden zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in bedrijfsgegevens, analytische gegevens en software as a service.

Om de juistheid van de gegevens en een superieure klantervaring te garanderen door u betere diensten, inhoud, marketing en advertenties op maat aan te bieden, kunnen we de gegevens die we van de hierboven vermelde bronnen verzamelen combineren of koppelen. Wij kunnen bijvoorbeeld geografische gegevens vergelijken die van commerciële bronnen hebben verkregen met de IP-adressen die onze instrumenten voor automatische verzameling van gegevens verzamelen om uw algemene geografische locatie te bepalen. Informatie kan ook via een unieke id zoals een cookie of accountnummer worden gekoppeld.

HOE GEBRUIKEN WE VERZAMELDE GEGEVENS?

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens om uw relatie met TOMRA te beheren en u beter te dienen door uw ervaring en communicatie met ons te personaliseren. TOMRA zal de door u verstrekte gegevens verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Wij zullen proberen uw gegevens accuraat en actueel te houden, en ze niet langer dan nodig bij te houden. TOMRA is wettelijk verplicht bepaalde gegevens bij te houden, zoals voor de inkomstenbelasting en voor audits. Hoelang bepaalde soorten persoonlijke gegevens moeten worden bewaard, kan ook door specifieke sectorvereisten en afspraken worden bepaald. Persoonlijke gegevens afhankelijk van individuele bedrijfsbehoeften ook langer dan deze periodes worden bewaard.

Voorbeelden van hoe we uw gegevens kunnen gebruiken:

Klantervaring

U een naadloze klantervaring bieden door nauwkeurige contact- en registratiegegevens bij te houden, uitgebreide klantondersteuning te bieden, producten, diensten en functies aan te bieden die u interesseren. Wij gebruiken uw gegevens ook om een ervaring op maat aan te bieden, de inhoud die u krijgt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van TOMRA-diensten.

Ondersteuning bij transactie

U helpen bij het voltooien van transacties en bestellingen van onze producten of diensten, uw account beheren, betalingen verwerken, verzendingen en leveringen organiseren, en reparaties en retouren beheren.

Productondersteuning en -verbetering

De prestaties en werking van onze producten, oplossingen, diensten en ondersteuning verbeteren, met inbegrip van garantieafhandeling en tijdige updates van firmware en software, en alarmmelding om een ononderbroken werking van het apparaat of dienst te garanderen.

Administratieve communicatie

Met u communiceren over TOMRA-diensten. Voorbeelden van administratieve communicatie omvatten antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie in verband met diensten of garantie, meldingen van terugroepingen betreffende de veiligheid van een product, of eventuele updates van de statuten na fusies, acquisities of desinvesteringen.

Veiligheid

Het handhaven van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, functies en diensten, en veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteit die uw gegevens kunnen bedreigen, afwenden en detecteren Wanneer u met ons communiceert zullen we ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te controleren, en zullen we bijvoorbeeld een wachtwoord en gebruikers-ID vragen, alvorens u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen ook extra veiligheidsmaatregelen nemen, zoals de installatie van CCTV om onze fysieke locaties te beveiligen.

Bedrijfsactiviteiten

Gewone bedrijfsactiviteiten voeren, zoals het aanwerven, het controleren van uw identiteit, het nemen van kredietbeslissingen wanneer u een krediet aanvraagt, het onderzoeken en analyseren van een bedrijf, corporate rapportage en beheer, opleiding van personeel en kwaliteitsborging (zoals het meeluisteren met of opnemen van gesprekken met onze customer support) en uitwisselingen.

GEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die met TOMRA samenwerken als daar een wettig doel voor is, maar dit gebeurt alleen met uw instemming, of als we daartoe wettelijk verplicht worden. Derden waar we uw gegevens mee delen zijn verplicht die veilig te bewaren, en ze mogen ze alleen gebruiken om de dienst te voeren die ze in onze naam aanbieden. Wanneer ze uw gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst uit te voeren, zullen ze de details overeenkomstig de procedures van TOMRA wissen.

UW PRIVACYVOORKEUREN INSTELLEN

U heeft de mogelijkheid om communicatie van ons te ontvangen over specifieke TOMRA-diensten. U kunt er ook voor kiezen om algemene communicatie van TOMRA te ontvangen en u kunt aangeven hoe deze berichten moeten worden afgeleverd, bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, fax, mobiel apparaat of online.

U kunt keuzes maken of wijzigen over het ontvangen van een abonnement of algemene communicatie op het gegevensverzamelpunt of door middel van andere methoden, die in de paragrafen hieronder besproken worden. Deze opties gelden niet voor communicatie die vooral voor het finaliseren van orders, contracten support, productveiligheidswaarschuwingen of andere administratieve en transactionele berichten wordt gebruikt waarbij het hoofddoel van deze communicatie niet publicitair van aard is.

Communicatie over abonnementen

Communicatie over abonnementen omvat e-mail nieuwsbrieven, publieke bedrijfskennisgevingen enz. die door u expliciet worden aangevraagd of die u wilt ontvangen.

Om in te schrijven op onze nieuwsbrief gebruiken we het zogeheten dubbel opt-in-proces. Na uw registratie sturen we u een e-mail op het adres dat u opgaf met een vraag om bevestiging dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan we het door u gebruikte IP-adres en de registratie- en bevestigingstijden op. Dit proces heeft als doel uw registratie te bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te onderzoeken.

Nadat u dergelijke communicatie heeft aangevraagd, kunt u zich uitschrijven door een de volgende methoden:

 • Selecteer de “Opt out” of “Unsubscribe” link van de e-mail, of volg de instructies die in elke communicatie over het abonnement worden vermeld.
 • Keer terug naar de website(s) waar u uw voorkeuren voor het eerst bepaalde en volg de instructies om zich uit te schrijven.
 • Neem contact op met onze Data Protection Officer. Geef uw naam, contactgegevens en specifieke relevante informatie over de TOMRA-abonnementen of marketing die u niet langer wilt ontvangen, op.

Integratie van video’s

Wij bieden video’s op onze website aan die op een of twee externe videoplatforms gehost worden: TwentyThree en YouTube. Op het TwentyThree videoplatform worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij u zich specifiek inschrijft voor de meldingen van het platform. Video’s op YouTube zijn alle geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”: er worden geen gegevens over u overgedragen als gebruiker van YouTube als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt worden gegevens over het afspelen van de video door u overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Als u ingelogd bent bij Google wanneer u op een YouTube-video klikt die op onze website is ingevoegd, kunnen gegevens over uw sessie direct aan uw account worden gekoppeld. Als u niet wilt dat YouTube uw gegevens aan uw profiel koppelt, moet u uitloggen alvorens op de knop te drukken. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor publiciteit, marktonderzoek en/of het gerichte ontwerp van hun website. Dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om publiciteit op basis van noden te verstrekken en om andere gebruikers in het sociaal netwerk in te lichten over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om deze gebruikersprofielen te laten wissen, maar u moet contact opnemen met YouTube om dat recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u terug in hun verklaring over gegevensbescherming. U vindt er ook meer informatie terug over uw rechten en configuratiemogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en leeft het EU-US Privacy Shield na: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

Op deze website gebruiken we Google Maps. Zo kunnen we interactieve kaarten direct op de website publiceren en u de kaartfuncties laten gebruiken.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie die u op de respectieve subpagina van onze website heeft opgeroepen. Als u ingelogd bent op Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat Google uw gegevens aan uw profiel koppelt, moet u uitloggen alvorens op de knop te drukken. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor publiciteit, marktonderzoek en/of het gerichte ontwerp van hun website. Dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om publiciteit op basis van noden te verstrekken en om andere gebruikers in het sociaal netwerk in te lichten over uw activiteiten. U heeft het recht om deze gebruikersprofielen te laten wissen, maar u moet contact opnemen met Google om dat recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de provider van de plug-in vindt u terug in hun verklaring over gegevensbescherming. U vindt er ook meer informatie terug over uw rechten hieromtrent en configuratiemogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en leeft het EU-US Privacy Shield na: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

HOE GEBRUIKT TOMRA AUTOMATISCHE INSTRUMENTEN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN?

Op TOMRA-websites gebruiken we cookies, web beacons en andere gelijkaardige technologieën (samen “Automatische Instrumenten om Gegevens te Verzamelen) en machtigen andere bedrijven om dat ook te doen. Wij doen dat om te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt, om uw gebruikerservaring te verbeteren en gepersonaliseerde functies en inhoud in te schakelen, om onze marketinginspanningen te optimaliseren en om publiciteit van derden mogelijk te maken zodat u publiciteit volgens uw interesses op het internet te zien krijgt.

Ons gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat worden gedownload, of technischer, naar de browser die u gebruikt op dat apparaat, wanneer u een site bezoekt. De entiteit die cookies in uw browser plaatst, kan dan de informatie uitlezen uit de cookie die het plaatste. Cookies worden normaal ingedeeld volgens “sessie cookies” die niet op apparaat blijven staan na het afsluiten van uw browser of “permanente cookies” die blijven staan tot u ze wist of ze vervallen.

Verschillende cookies worden gebruikt om verschillende functies uit te voeren, zoals hieronder beschreven.

Essentiële cookies

Bepaalde cookies zijn essentieel om u op onze websites te laten rondkijken en de functies ervan te gebruiken, zoals het openen van beveiligde zones van de website. Zonder deze cookies kunnen we geen correcte inhoud inschakelen voor het type apparaat dat u gebruikt.

Cookies om uw keuzes bij te houden

Deze cookies stellen ons in staat de keuzes op te slaan die u op onze websites maakt (zoals uw taal of regio) en bieden verbeterde, gepersonaliseerde functies. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om de wijzigingen op te slaan die u uitvoerde in verband met tekstgrootte, lettertype en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waarom u heeft gevraagd zoals het bekijken van een video of commentaar geven op blogs. De informatie die deze cookies verzamelen kunnen geanonimiseerd zijn en ze kunnen uw browsingactiviteit op andere websites niet traceren.

Cookies voor het personaliseren van uw ervaring

Wij gebruiken ook cookies om het gedrag of uiterlijk van onze websites aan te passen aan uw ervaring op basis van de informatie die we afleiden uit uw activiteiten op onze websites of informatie die we over u al hebben omdat u bijvoorbeeld een geregistreerde klant bent. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de diensten die u van ons krijgt op uw maat aan te passen of de inhoud, het uiterlijk en aanvoelen bij latere sessies op onze websites aan te passen. Als u bijvoorbeeld webpagina’s personaliseert of zich registreert voor producten of diensten, helpt een cookies onze webpaginaserver om uw specifieke informatie op te halen. Wanneer u een volgende keer onze websites bezoekt, kan de informatie die u ons eerder gaf worden opgehaald, zodat u de websitefuncties die u eerder koos gemakkelijker kunt gebruiken. Als u meer dan één apparaat of computer regelmatig gebruikt, kunnen we cookies samenvoegen zodat u nog steeds een gepersonaliseerde online ervaring geniet. Wij kunnen de informatie die u te zien krijgt op personaliseren op basis van wat we al over u weten, zodat u minder tijd verliest bij het zoeken. Dankzij het gebruik van cookies kan elke bezoeker van onze site een unieke webervaring beleven.

Cookies om prestaties te analyseren

Wij gebruiken onze cookies en/of cookies van derden en andere identifiers (zoals Web Beacons) om uit te vinden hoe u onze websites en diensten gebruikt om hun prestaties te verbeteren en ze te ontwikkelen volgens de voorkeuren van onze klanten en bezoekers. Cookies en Web Beacons kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om: verschillende ontwerpen te testen en ervoor te zorgen dat we het uiterlijk en aanvoelen van onze websites constant blijft; trends te analyseren over hoe onze gebruikers met onze websites en communicatie omgaan; fouten te traceren en de doeltreffendheid te meten van onze promotiecampagnes. Wij gebruiken Google Analytics, aangeboden door Google Inc., bijvoorbeeld om uw gebruik van en activiteiten op onze website te traceren.

De verzamelde gegevens worden meestal geaggregeerd om trends en gebruikspatronen voor businessanalyse, verbetering van sites/platforms en prestatiemetrieken te detecteren. Onze cookies of de daaruit volgende analyse kunnen ook met onze business partners worden gedeeld. Wij verzamelen informatie zoals het aantal bezoekers van onze websites, hoeveel klanten er inloggen, wanneer ze een bezoek brachten, hoe lang en welke delen van onze websites en diensten ze gebruikten, maar die informatie wordt meestal niet gebruikt om u individueel te identificeren. Wij kunnen ook gelijkaardige informatie over bezoekers aan onze partner websites ontvangen. Websitegebruikers die niet willen dat hun gebruiksgegevens van de site worden verzameld door Google Analytics kunnen de Google Analytics opt-out browser add-on installeren. Deze add-on vertelt de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites draait om te voorkomen dat gegevens worden verzonden naar Google Analytics. Om deze add-on die het gebruik van Google Analytics voorkomt, te installeren, ga naar de Google Analytics opt-out pagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deelknop voor sociale media op websites. Het sociale netwerk zal bijhouden dat u dat gedaan heeft. Deze informatie kan worden gekoppeld aan targeting/advertentie activiteiten. De door die derden gebruikte cookies en de wijze waarop ze die gebruiken zijn vastgelegd in het privacybeleid van die bedrijven.

Andere instrumenten voor automatische verzameling van gegevens

Web Beacons

Wij kunnen Web Beacons gebruiken en aan derden toestemming geven om dat te doen (meestal in combinatie met cookies) om informatie over uw gebruik van websites en uw communicatie via e-mail of andere middelen aan te vullen, om prestaties te meten en om inhoud en advertenties op uw maat aan te bieden. Een Web Beacon (ook een web bug of clear GIFs geheten) is doorgaans een transparant grafisch element (meestal 1 pixel x 1 pixel) dat in online inhoud, video’s en e-mails kan worden geplaatst, en waarmee uw server bepaalde types informatie van uw apparaat kan lezen, weet wanneer u bepaalde inhoud of een bepaald e-mailbericht hebt gelezen, de datum en tijd bepaalt wanneer u de beacon hebt bekeken, en het IP-adres van uw apparaat. Wij kunnen bijvoorbeeld Web Beacons in onze e-mailberichten met advertenties of nieuwsbrieven stoppen om te bepalen of onze berichten werden geopend of bewerkt en of onze mailing tools correct werken.

UW RECHTEN BETREFFENDE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op elk moment heeft u, het data subject, de volgende rechten, hoewel wij in bezit zijn van uw gegevens of ze verwerken:

 • Recht van toegang: u heeft het recht een kopie te vragen van de informatie die we van u hebben.
 • Recht van rechtzetting: u heeft het recht gegevens te corrigeren die we over u bijhouden die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om vergeten te worden: in bepaalde gevallen kunt u vragen om de gegevens die we over u hebben te wissen uit onze bestanden.
 • Recht van beperking van verwerking: waarbij bepaalde voorwaarden gelden om een recht van beperking van verwerking te kunnen uitoefenen.
 • Recht op portabiliteit: u heeft het recht om de gegevens die we over u hebben te laten overdragen naar een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde types verwerking zoals direct marketing.
 • Recht op bezwaar tegen automatische verwerking, met inbegrip van profiling: u heeft het recht onderworpen te zijn aan de juridische effecten van geautomatiseerde verwerking of profiling.
 • Recht op gerechtelijke toetsing: in het geval dat TOMRA uw aanvraag krachtens het recht op toegang weigert, zullen we u de reden daartoe geven. U heeft het recht om hier tegenin te gaan, zoals hieronder verklaard. Alle hierboven vermelde vragen worden doorgestuurd als er een derde betrokken is bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Klachten

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door TOMRA of over hoe uw klacht wordt behandeld, heeft u het recht een klacht in te dienen direct bij de toezichthoudende autoriteit en/of de Data Protection Officer van TOMRA via Dpo@tomra.com of op het nummer +49 151 22659374.

Datum versie: 14 mei 2018