blikje met statiegeld inleveren bij TOMRA M1 emballage-automaat

Efficiënt flessen en blikjes met statiegeld innemen bij tankstations

In Nederland kennen we al een statiegeldsysteem voor grote en kleine plastic flessen. Vanaf 1 april 2023 worden hier drankblikjes aan toegevoegd. Het doel is om minimaal 90% van deze drankverpakkingen met statiegeld in te nemen. Zo leveren we een bijdrage aan een schonere leefomgeving én aan een hoogwaardige recycling van deze grondstoffen.

Om de doelstelling van 90% te kunnen behalen heeft de overheid innamepunten voor statiegeldverpakkingen aangewezen. Bemande tankstations langs de snelweg behoren tot de verplichte innamepunten. Dat betekent dat deze tankstations drankblikjes met statiegeld moeten kunnen innemen én uitbetalen aan de consument. Overige tankstations kunnen zich aanmelden als vrijwillig innamepunt bij de uitvoeringsorganisatie, Statiegeld Nederland. Zij moedigen dit sterk aan, want meer innamepunten betekent minder zwerfafval en meer materiaal om te hergebruiken.

Waarom is een statiegeldsysteem goed voor het milieu?

Het koppelen van een financiële waarde aan een gebruikte verpakking laat zien dat de grondstof een waarde heeft en het motiveert mensen om de verpakking te recyclen.

Een statiegeldsysteem draagt bij aan het terugdringen van zwerfafval, het bevorderen van hoogwaardige recycling, het aanpakken van CO2-uitstoot en het stimuleren van onze circulaire economie. In Europese landen zorgt een statiegeldsysteem ervoor dat, gemiddeld, alleen al ongeveer 94% van de PET-flessen wordt ingenomen voor recycling. In landen waar geen statiegeldregeling is, bedraagt dit percentage gemiddeld slechts 47%. Daarnaast is het zo dat drankverpakkingen die we via een emballage-automaat innemen, gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe drankverpakkingen. Bij TOMRA noemen we dit proces ‘Clean Loop Recycling’. Het vermindert de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en zorgt ervoor dat er minder verpakkingen in onze straten, oceanen en stortplaatsen terechtkomen.

Hoe kunnen tankstations statiegeldverpakkingen innemen?

Tankstations kunnen vrij bepalen op welke manier zij drankverpakkingen wensen in te nemen en uitbetalen. Er zijn drie verschillende mogelijkheden:

  • De verpakking wordt met de hand ingenomen en gescand bij de kassa
  • De verpakking wordt ingenomen met een emballage-automaat zonder compactor
  • De verpakking wordt ingenomen met een emballage-automaat met compactor (dat betekent dat de verpakking direct platgemaakt wordt in de automaat).

Vanuit Statiegeld Nederland ontvangen innamelocaties een financiële compensatie voor de investering in een emballage-automaat. Deze vergoeding is bedoeld om kosten te dekken.

Wat zijn de voordelen van een emballage-automaat?

Een emballage-automaat zorgt ervoor dat de inname, sortering, opslag en uitbetaling van drankverpakkingen geautomatiseerd plaatsvindt. De voordelen van automatiseren zijn onder meer:

  • Het voorkomen van fouten of fraude en zorgen dat statiegeld correct wordt uitbetaald
  • Het besparen op ruimte wanneer verpakkingen worden gecompacteerd (platgemaakt)
  • Het besparen op arbeidskosten, aangezien medewerkers verpakkingen niet handmatig hoeven in te nemen en uit te betalen
  • Het bieden van een hygiënische oplossing, aangezien medewerkers de verpakkingen niet handmatig hoeven in te nemen

Wat is er op het tankstation nodig om statiegeldverpakkingen in te nemen?

Het begint allemaal met het registeren als innamepunt bij Statiegeld Nederland. Voor het afvoeren van de verpakkingen zijn speciale zakken inclusief sluitingen beschikbaar. Deze zijn te bestellen bij de leverancier/(dranken)groothandel. De labels voor de sluitingen levert Statiegeld Nederland. Op basis van dat label blijft in de hele keten bekend bij welk tankstation de zak vandaan komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed wordt. Na registratie worden de labels opgestuurd naar het opgegeven adres. Ze worden automatisch aangevuld op basis van het verbruik bij het innamepunt.

Wanneer er gekozen wordt voor inname met een emballage-automaat, is er een beschikbaar vloeroppervlak van 0,8 – 2,7 vierkante meter nodig. Het uiteindelijke oppervlak is afhankelijk van de automaatkeuze. Ook is een stroomaansluiting nodig van 230V of 400V. Ook dit is afhankelijk van het type automaat. Tot slot is een ethernetaansluiting nodig voor verbinding met TOMRA Connect. Dit online platform opent mogelijkheden voor onder meer beheer, rapportages, digitale uitbetaling en donatie.

Op zoek naar meer informatie? Kijk eens op onze speciale webpagina voor tankstations.

 

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.