T-9 Afwijkende verpakkingen

Stroom materialen via T-9 automaat uitgebreid

In Nederland is de discussie gaande of de statiegeldverplichting op grote PET-flessen vanaf 2015 kan komen te vervallen. TOMRA Systems B.V., wereldwijd marktleider op het gebied van zowel inname-apparatuur voor (statiegeld)verpakkingen als sorteer- en nascheidingsinstallaties, gelooft niet in de plannen. De organisatie kondigt daarom vandaag de introductie van de T-9 aan, ’s werelds eerste emballage-automaat met 360-gradenherkenning die inname van een nog bredere stroom verpakkingen mogelijk maakt.

René Hissink, operationeel directeur van TOMRA Systems B.V., licht de introductie toe: “Aan de eventuele vrijgave van het statiegeld op de grote PET-flessen zijn prestatiegaranties verbonden voor het verpakkende bedrijfsleven. Wij zijn ervan overtuigd dat de gevraagde prestaties niet gehaald kunnen worden, zoals ook in de voorgaande jaren telkens het geval bleek. Bovendien blijft het statiegeld op bierflessen en –kratten gehandhaafd, waardoor de emballage-automaat een belangrijk onderdeel van de supermarkt blijft uitmaken voor een efficiënte inname en correcte uitbetaling”.

Hissink vervolgt: “De industrie en politiek overwegen de grote PET-flessen toe te voegen aan het Plastic Heroes systeem, het algemene inzamelsysteem voor kunststof verpakkingen. Dit zou een cruciale fout zijn omdat hiermee de mogelijkheid tot bottle-to-bottle recycling verloren gaat. Door de scheiding bij de bron is het mogelijk om een nieuwe fles te maken van de oude fles, nagenoeg zonder toevoeging van nieuwe grondstoffen. Wij beschikken over deze kennis, omdat TOMRA ontwikkelaar en leverancier is van zowel de emballagesystemen, als ook de nascheidingsinstallaties die gebruikt worden voor het scheiden van diverse kunststoffen. Juist het statiegeldsysteem behoort tot de circulaire economie die onze staatssecretaris Mansveld voorstaat”.

Met de nieuwe T-9 emballage-automaat brengt TOMRA recycling van verpakkingen naar een hoger plan. Het uitgangspunt is de consument een systeem te bieden waarbij zij eenvoudig alle soorten verpakkingen kan inleveren, die vervolgens op intelligente en kwalitatief hoogwaardige wijze herkend, gesorteerd en hergebruikt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan grote en kleine PET-flessen, aluminium en stalen blikjes, glas, drankenkartons of zelfs flessen voor schoonmaakartikelen en shampoo. “De huidige infrastructuur automaten die je nu vindt in de supermarkt is hier ook al toe in staat, maar bij de T-9 zijn verbeteringen doorgevoerd die het proces nog sneller en efficiënter maken. Het zou een onbegrijpelijke keus zijn om terug te stappen naar Plastic Heroes containers zonder enige vorm van intelligentie, als je beschikt over automaten met al deze mogelijkheden”, zegt Hissink.

Volgens de industrie en politiek zullen de inleverpercentages van de ruim 730 miljoen grote PET-flessen die jaarlijks in omloop zijn (nu 95-98%) teruglopen als er geen statiegeld meer is. Volgens TOMRA zou het systeem daarom niet teruggebracht maar juist uitgebreid moeten worden, wat technisch eenvoudig te realiseren is. Door de scheiding bij de bron gaan er geen waardevolle grondstoffen verloren, en de financiële prikkel levert (bewezen) de hoogste inzamelpercentages op. Dat de Nederlandse bevolking deze methode voorstaat van inzameling voorstaat was al duidelijk: uit een onderzoek van TNS NIPO bleek 71% voor uitbreiding van het systeem.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.