TOMRA emballage-automaat in de supermarkt

Maurice de Hond: ‘Nederlanders recyclen fors minder na afschaffen statiegeld’

Meer dan één derde van de Nederlanders zegt plastic flessen bij het restafval te gooien als statiegeld wordt afgeschaft. Maurice de Hond presenteerde vandaag op het jaarlijkse congres in de afvalbranche de resultaten van zijn onderzoek naar het afvalscheiding-gedrag onder de Nederlandse bevolking.

Staatssecretaris Atsma nam op dit congres van de directeur van de NVRD het door de staatssecretaris aan de afvalbranche gevraagde advies voor meer recycling in ontvangst. De branche adviseert de staatssecretaris om onder andere een Grondstoffenakkoord met gemeenten te sluiten over de realisatie van 50 naar 65% recycling.

Maurice de Hond rapporteerde vandaag dat ruim 80% van de Nederlanders zich regelmatig ergert aan overdadige verpakkingen, en dat 60% van de Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven meer moet doen. Deze bevindingen ondersteunen het advies van de afvalbranche, waarin de staatssecretaris wordt geadviseerd om voor het producerend bedrijfsleven ambitieuze afrekenbare doelstellingen voor meer recycling vast te stellen.

Gemeenten
Ook gemeenten kunnen volgens het advies van de afvalbranche meer doen en zouden moeten worden afgerekend op de hoeveelheid restafval die nog in hun gemeente wordt geproduceerd. Gemeenten en burgers zouden ook moeten worden beloond voor meer recycling. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Maurice de Hond waarin 60% van de Nederlanders zegt met een beloning afval beter te gaan scheiden. 40% van de Nederlanders zou het afval al beter scheiden als recycling makkelijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de waardevolle grondstoffen huis aan huis op te halen.

Consumenten
Overigens willen consumenten ook zelf in actie komen: bijna 40% van de Nederlanders zou een product met een andere verpakking kopen als bijvoorbeeld melkpakken en sappakken niet worden gerecycled. En als supermarkten als Aldi en Lidl statiegeld blijven toepassen, dan zou 35% van de Nederlandse bevolking naar een dergelijke supermarkt gaan om flessen daar aan te bieden voor recycling. Veel Nederlanders blijken bereid om bijvoorbeeld textiel (81%), mobieltjes en computers apart te houden voor recycling, als er statiegeld/retourpremie zou komen.

De staatssecretaris nam het advies met belangstelling in ontvangst en ziet er naar uit om het advies samen met de afvalbranche en de VNG nader te bespreken. Op 7 juni staat overleg in de Tweede Kamer gepland over het afvalbeleid.

Bron: www.nvrd.nl

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.