9074_1367072574_1

Hoe ‘oceaan-economie’ kunststofvervuiling bestrijdt

Oceaanvervuiling door plastic zou in het komende decennium kunnen verdrievoudigen, zonder actie van de ‘oceaan-economie’. Stefan Ranstrand, CEO van TOMRA, reageert op het rapport ‘Foresight Future of the Sea’ van de Britse regering en legt uit hoe statiegeldsystemen en sensorgebaseerde sorteersystemen ten behoeve van recycling een oplossing kunnen bieden.

De maatschappij wordt zich steeds bewuster van de gevaren waarmee onze oceanen worden geconfronteerd. Het nieuwe rapport ‘Foresight Future of the Sea’ van de Britse regering zet de crisis door plastic vervuiling helder op de kaart.

Ongeveer 70 procent van al het zwerfvuil in de oceaan bestaat uit plastic. Deze hoeveelheid zal volgens het rapport verdrievoudigen tussen 2015 en 2025. Het resultaat is dat de oceaan in 2050 meer plastic dan vis zal bevatten, met alle gevolgen van dien voor zeedieren, de mariene biodiversiteit en vervuiling op de stranden.

De crisis heeft bovendien economische en sociale gevolgen die vele menselijke activiteit raakt, van de voedselvoorzieningsketen en wereldeconomie tot werkgelegenheid en handel.

Innovaties in wetenschap en technologie onder leiding van vooruitstrevende bedrijven en overheden vormen de sleutel om dit doemscenario te voorkomen. De auteurs van ‘Foresight Future of the Sea’ benadrukken de rol die de oceaan-economie zal spelen in ons begrip van en mogelijke oplossingen voor langetermijnproblemen die van invloed zijn op de zee.


Wat is de oceaan-economie?

De ‘oceaan-economie’ vertegenwoordigt alle organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij het mariene milieu, van scheepvaart- en visserijbedrijven tot offshore duurzame energiebedrijven en recyclingactiviteiten voor kunststoffen.

Naar verwachting zal de economische waarde tegen 2030 verdubbelen tot $ 3 triljoen, volgens het rapport ‘Foresight Future of the Sea’, waarvan een groot deel wordt gedreven door de noodzaak om problemen die de oceanen raken te begrijpen en op te lossen.

Eén van de vele innovaties die een revolutie kunnen betekenen in de oceaan-economie zijn autonome schepen, die ongekende mogelijkheden bieden om diepzeegebieden te verkennen en onderzoeken, en andere opkomende technologieën zoals diepzeemijnbouw. Innovaties zoals deze creëren een nieuwe generatie van economische activiteit, die allemaal in de oceanen wordt geïnvesteerd.

Als het gaat om het verminderen van oceaanvervuiling door plastic, kunnen de meest effectieve innovaties echter op het land worden geïmplementeerd. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Het rapport stelt dat "het belangrijkste antwoord op plastic vervuiling van de oceaan waarschijnlijk zal liggen in het voorkomen dat het in de zee terechtkomt".

 

Hoe verminderen we vervuiling van de oceanen?

De meest effectieve manier om plastic vervuiling van de oceanen te verminderen, is het voorkomen dat het plastic de zee bereikt. Dit klinkt eenvoudig, maar in feite wordt maar liefst 32 procent van de jaarlijks geproduceerde 78 miljoen ton plastic verpakkingen verloren in de natuurlijke en bebouwde omgeving. Slechts tien procent van dit plastic wordt gerecycled en het merendeel van deze recyclingprocessen (acht procent) recycleert plastic alleen naar toepassingen met een lagere waarde. Niet bepaald de circulaire economie waar we naar streven.

We moeten deze cijfers omkeren – meer en effectiever plastic recyclen. Bij TOMRA geloven we in een dubbele aanpak, waarbij zowel de inzameling als het sorteren van kunststoffen wordt geoptimaliseerd.

Ten eerste is de uitdaging om de recyclingpercentages bij de consument te verhogen, wat kan worden bereikt met behulp van statiegeldsystemen. Voor hoogwaardig recyclen of hergebruiken van plastic flessen – evenals andere drankverpakkingen – zorgen emballage-automaten voor automatische inzameling, sortering bij de bron en indien gewenst compactie.

Wanneer deze geavanceerde automaten in de buurt van handige verkooppunten, zoals supermarkten, worden geplaatst, zorgen ze voor enorme veranderingen in het consumentengedrag. In Noorwegen, waar TOMRA in 1972 pionierde met de eerste emballage-automaten, zijn de recyclingpercentages voor plastic flessen 97%. In het Verenigd Koninkrijk, waar alleen ‘curbside recycling’ wordt toegepast, is het recyclingpercentage slechts 57%.

Eenmaal ingezameld, moeten de grondstoffen efficiënt worden gescheiden door middel van geautomatiseerd sorteren. Geavanceerde technologie in afvalverwerkingscentra kan verschillende soorten afval nauwkeurig sorteren, waardoor de hoogst mogelijke opbrengst uit recyclebare materialen wordt gegarandeerd. De revolutionaire technologie van TOMRA – zoals Autosort, Combisense en X-Tract sorteeroplossingen – speelt een sleutelrol bij het optimaliseren van de grondstoffenproductiviteit, met name bij afvalbeheer en recycling, waarbij sensorgebaseerde technologie kan worden gebruikt om de precisie te vergroten en processen te stroomlijnen.


De toekomst van de zee

De huidige prognoses voor de toekomst van de zee baren zorgen – maar dit hoeft niet zo te zijn. Om het ambitieuze doel van het verminderen en elimineren van plastic afval in de oceaan te bereiken, moeten we state-of-the-art benaderingen implementeren die grenzen verleggen. Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar een belangrijk onderdeel van de oplossingen van de oceaan-economie kan komen van sensorgebaseerde sorteertechnologie op het land.

De visie van de TOMRA-groep is om sleutelrol te spelen in de grondstoffenrevolutie en te verbeteren hoe we onze grondstoffen verkrijgen, gebruiken, hergebruiken en optimaliseren. We verwelkomen het ‘Foresight Future of the Sea’-rapport, de belangrijke vraagstukken die het oproept over de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en de kansen die dit biedt voor de oceaan-economie.

 

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.