Kinderen met flessen en blikjes

Lege berm, volle knip – inzamelactie gemeente Apeldoorn

Op zaterdag 15 november zijn geraapte blikjes en plastic flesjes geld waard. Die dag kan iedere inwoner van de gemeente Apeldoorn, met uitzondering van organisaties met een winstoogmerk, geraapte blikjes en plastic flesjes inleveren voor € 0,10 per stuk. Dat is een dubbele beloning, want de omgeving wordt er ook nog eens fraaier op. Ook scholen en verenigingen kunnen meedoen aan de actie en geld verdienen voor eigen school of club. De inleverlocaties worden een week van te voren bekend gemaakt. Deelnemers krijgen het geld na inlevering en op vertoon van hun grofvuilpas op hun bankrekening gestort.

De doelen van deze actie zijn helder: een schone gemeente en iedereen belonen die actief opruimt. Met de financiële beloning wil de gemeente bewoners stimuleren om in actie te komen. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Nederland Schoon en TOMRA, leverancier van flessenautomaten.

Deze beloningsactie is een onderdeel van de campagne Heel Apeldoorn is Rein. Met deze campagne willen de gemeente en andere deelnemende partijen inwoners enthousiasmeren en meer betrekken bij het opruimen en schoonhouden van hun eigen omgeving. Met als doel dat inwoners zich ervan bewust worden dat zij met een relatief kleine inzet veel kunnen betekenen voor een schonere buurt. Of het nu is door geen afval achter te laten op straat, door zo af en toe eens de stoep te vegen of door deel te nemen aan opschoonactiviteiten in de buurt: iedereen kan een steentje bijdragen aan een schone stad.

Meer informatie en de voorwaarden van de actie: www.apeldoorn.nl/rein.

Heel Apeldoorn weer rein.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.