blikje met statiegeld inleveren bij emballage-automaat

Nederland breidt statiegeldregeling uit met drankblikjes

Vanaf vandaag, 1 april, breidt Nederland het statiegeldsysteem voor de recycling van drankverpakkingen uit naar aluminium en stalen drankblikjes. Dit volgt op een besluit van de Nederlandse regering van vorig jaar om het systeem uit te breiden van alleen grote plastic flessen naar kleine plastic flessen vanaf 1 juli 2021.

Hoewel het Nederlandse statiegeldsysteem zich tot nu toe heeft gericht op plastic drankverpakkingen, belanden naar schatting ook jaarlijks 150 miljoen drankblikjes in het Nederlandse milieu. Nadat het aantal blikjes in het milieu in 2020 met 27% was gestegen, heeft de Nederlandse overheid besloten om statiegeld op blikjes in te voeren.

Het statiegeldbedrag wordt toegevoegd aan de prijs van in aanmerking komende drankverpakkingen en wordt volledig terugbetaald aan recyclers wanneer ze de lege verpakkingen terugbrengen naar een inzamelpunt voor recycling.

“De uitbreiding van het Nederlandse statiegeldsysteem met drankblikjes betekent dat een nieuwe materiaalsoort in een gesloten kringloop belandt door het gebruik van de juiste recyclingprocessen. Het resultaat is dat de gehele Nederlandse circulaire economie een boost krijgt”, aldus René Hissink, algemeen directeur bij TOMRA, leverancier van statiegeldautomaten.

Evolutie van het Nederlandse statiegeldsysteem

Nederland kende al tientallen jaren een vrijwillig statiegeldsysteem voor het hergebruiken van flessen. Het statiegeldsysteem was van origine alleen bedoeld voor grote flessen, die oorspronkelijk 1 gulden aan statiegeld opleverden tegenover de huidige 25 eurocent. Sinds 2006 is het statiegeldsysteem geconcentreerd op het recyclen van grote PET-flessen.

Het doel van Statiegeld Nederland, de Nederlandse statiegeldsysteembeheerder, is om 90% van de statiegeldproducten terug te nemen voor een schoner Nederland. Op de Nederlandse markt voor frisdrank, water en bier worden jaarlijks gemiddeld ruim 600 miljoen grote plastic flessen, 900 miljoen kleine plastic flessen en zo’n 2,5 miljard blikjes verkocht.

Nadat werd geschat dat zo’n 100 miljoen van de 900 miljoen kleine plastic frisdrank- en waterflesjes die ieder jaar werden verkocht in het milieu terecht kwamen, besloot de Nederlandse overheid om ook kleine plastic flessen van statiegeld te voorzien. Als gevolg hiervan werd op 1 juli 2021 het systeem uitgebreid met kleine plastic flesjes, met een bedrag van 15 eurocent aan statiegeld.

De toevoeging van aluminium blikjes

blikje met statiegeld inleveren bij TOMRA M1 emballage-automaat

Vanaf 1 april wordt het landelijke statiegeldsysteem uitgebreid naar alle metalen drankverpakkingen tot drie liter inhoud. Het statiegeldbedrag is vastgesteld op 15 eurocent.

Verplichte innamelocaties zijn supermarkten die groter zijn dan 200 vierkante meter en bemande tankstations langs de snelweg. Overige locaties, zoals bioscopen en sportverenigingen, kunnen zich bij Statiegeld Nederland aanmelden als vrijwillig innamepunt. Het gebruik van statiegeldautomaten op dergelijke locaties biedt een gemakkelijke, efficiënte en kostenbesparende manier om de statiegeldverpakkingen in te zamelen en het statiegeld uit te betalen.

Een systeem dat voordelen biedt voor het milieu

In Europese landen met een statiegeldsysteem wordt gemiddeld 94% van de petflessen geretourneerd; in landen zonder een dergelijk systeem wordt gemiddeld slechts 47% ingeleverd. Bovendien kunnen drankverpakkingen die apart worden ingezameld in een statiegeldsysteem worden gerecycled tot nieuwe drankverpakkingen. TOMRA noemt dit Clean Loop Recycling. Het vermindert de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen bij het produceren van drankverpakkingen en zorgt ervoor dat er minder verpakkingen in de oceanen, op straat of op stortplaatsen belanden.

De toevoeging van statiegeld geeft niet alleen een financiële waarde aan lege drankverpakkingen, maar communiceert ook hun waarde voor de samenleving als grondstof. Statiegeldsystemen zijn bedoeld om zwerfvuil te verminderen, te voorkomen dat grondstoffen op stortplaatsen terechtkomen, hoogwaardige recycling te bevorderen en de behoefte aan grondstoffen bij de productie van nieuwe drankverpakkingen te verminderen.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.