Felicitaties van leverancier Berry van Norel (Tomra) en conrector René Veldkamp aan leerlingen Sven van der Meer en Noah Wiebers.

‘Statiegeld’ op school Helen Parkhurst een groot succes

Sinds de start van het schooljaar beschikt de Daltonschool Helen Parkhurst te Almere over een speciale flessenautomaat voor de inname van plastic flesjes, blikjes en pakjes. In drie maanden tijd zijn er 12.000 stuks ingeleverd, wat deze bijzondere vorm van afvalinzameling tot een groot succes maakt.

Om de inzameling te stimuleren, is er een loterijprogramma aan de automaat gekoppeld. Hiermee kunnen leerlingen kortingsbonnen van 25 eurocent voor de kantine verdienen. Berry van Norel van TOMRA, leverancier van de automaat, licht toe: “Het project laat zien dat deze bijzondere vorm van statiegeld tot forse inzamelresultaten leidt. Het is mooi dat de leerlingen zo verantwoord omgaan met hun omgeving. Het inleveren van de verpakkingen zorgt niet alleen voor minder zwerfafval, maar leidt er ook toe dat de grondstoffen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. De school mag hier trots op zijn”.

Het project sluit naadloos aan op het beleid van het Helen Parkhurst, waar waarde wordt gehecht aan het samen met leerlingen werken aan een schone en duurzame school. “Tot nu toe lag de nadruk in school vooral op het inzamelen van afval. Met dit project ligt de nadruk meer op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen uit afval. Grondstoffen zijn schaars en daarom moeten we er verantwoord mee omgaan. Door goed scheidingsgedrag te belonen worden leerlingen gestimuleerd hun afval beter te scheiden. Restafval wordt dan bijzaak”, aldus de school.

De leerlingen van het Helen Parkhurst mochten het succes van de actie meevieren. De scholier die het 12.000e blikje inleverde is feestelijk beloond met een prijs, evenals twee leerlingen die sinds de start van de inzameling actief hun steentje hebben bijgedragen.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.