fles achtergrond2

Een statiegeldautomaat in de bedrijfskantine

Sociale werkvoorziening Felua-groep zamelt een deel van haar bedrijfsafval in op een onconventionele manier. In de kantine staat vanaf heden een speciale flessenautomaat voor de inname van lege flesjes en blikjes.

Suzan Kluiters, teammanager Facility: “We horen steeds vaker verhalen over de grote hoeveelheden afval die in ons milieu terechtkomen. Met deze statiegeldautomaat willen wij ons steentje bijdragen aan goed hergebruik van verpakkingen, zodat de schade aan onze leefomgeving beperkt blijft. Dit was op verzoek van onze eigen medewerkers”.

Als extra stimulans biedt Felua-groep een speciale vorm van statiegeld. Bij inlevering van de ‘statiegeldbon’ kunnen medewerkers een lunch voor tien personen winnen. René Hissink, operationeel directeur van leverancier TOMRA, geeft aan: “Het is al jaren bewezen dat statiegeld werkt. Een financiële prikkel of andere ludieke beloningsvorm leidt vaak tot hele hoge inzamelresultaten. We zullen zien of dat ook bij ons het geval zal zijn”.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.