TOMRA R1 emballage-automaat

Hoe statiegeldsystemen CO2-uitstoot verminderen

Drankverpakkingen die gemaakt worden van gerecycled materiaal hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan die nieuw gemaakt worden. Door hoogwaardige materialen in een gesloten kringloop van recycling te houden, zorgen statiegeldsystemen ervoor dat CO2-uitstoot op verschillende manieren wordt voorkomen.

Volgens berekeningen van de Wereldbank belandt nog steeds tot twee derde van het wereldwijde huishoudelijke afval op stortplaatsen of in verbrandingsovens. Een groot deel van dit afval is gemaakt van plastic, dat bij afbraak of verbranding CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer vrijgeeft. Door de inzameling en recycling van plastic afval te verhogen, kunnen dit soort emissies tot een minimum worden beperkt.

Statiegeldsystemen zijn succesvol in het stimuleren van de recycling van gebruikte drankverpakkingen. In Nederland wordt tot 95% van de drankverpakkingen met statiegeld via de flessenautomaten weer ingenomen voor recycling. Dit is de eerste manier waarop statiegeldsystemen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar er is meer.

Recycling bespaart tot 80% van de energie die wordt gebruikt om nieuwe grondstoffen te winnen en te verwerken. Daarom hebben gerecyclede flessen en blikjes een veel kleinere ecologische voetafdruk dan die nieuw gemaakt worden. En dat is slechts de eerste ‘loop’. Wat gebeurt er als gerecyclede materialen daarna weer in de loop gaan? En opnieuw?

Fles naar fles naar fles naar fles naar…

Door hoogwaardige materialen zoals PET in te zamelen voor recycling – en die kwaliteit hoog te houden door de materialen op het inzamelpunt te scheiden – voorkomen statiegeldsystemen de opbouw van onzuiverheden in de productiekringloop. Hierdoor kunnen recyclers de drankenindustrie van optimale grondstoffen voorzien voor de productie van gerecyclede drankverpakkingen. Hoe hoger het inzamelingspercentage via een statiegeldsysteem, hoe hoger de kwaliteit van de materialen in de loop. Dit betekent dat het materiaal nóg vaker gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe drankverpakkingen.

TOMRA noemt de hoogwaardige inzameling en recycling van materialen in een gesloten kringloop ‘Clean Loop Recycling’. Statiegeldsystemen zijn een belangrijk onderdeel van dit proces. Wanneer gerecyclede materialen nieuwe materialen vervangen bij de productie van verpakkingen, daalt de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met het maken van drankverpakkingen aanzienlijk. Uitgaande van een inzamelingspercentage van 90%, is het mogelijk om tot 3,8 ton CO2 per ton plastic materiaal te besparen.

Meer gerecycled plastic = minder CO2

TOMRA Collection neemt jaarlijks meer dan 40 miljard drankverpakkingen in over de hele wereld, zodat ze niet in onze straten, oceanen, stortplaatsen of verbrandingsovens terechtkomen. Naarmate meer en meer landen hun eigen statiegeldsysteem opzetten, verwachten we dat dit aantal drastisch zal toenemen. Er wordt geschat dat alleen al in 2021 wereldwijd 583 miljard plastic flessen van 1 liter zijn geproduceerd. Als al deze verpakkingen in een Clean Loop worden gerecycled, zou wereldwijd tot 80 miljoen ton CO2 kunnen worden vermeden.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.