Meisjes met flessen en blikjes

Statiegeldactie Jumbo zelfs succes bij één cent

Eerbeek, 28 maart 2012. Twee maanden na het verlagen van de milieubonus van vijf naar één cent, blijkt de statiegeldactie van Jumbo Heine in Eerbeek succesvol te blijven. Er zijn sindsdien meer dan vijftigduizend drankverpakkingen met de flessenautomaat ingenomen.

Oorspronkelijk beloonde supermarktondernemer Casper Heine zijn klanten met vijf cent bestedingskorting voor ieder ingeleverd plastic flesje of blikje. De statiegeldactie groeide echter uit tot een dusdanig groot succes, dat Heine de vergoeding niet meer kon opbrengen aangezien hij deze uit eigen zak betaalde.

Er werd door velen gevreesd dat door het terugdringen van de vergoeding de prikkel zou verdwijnen om de drankverpakkingen in te leveren en het zwerfafval zodoende weer zou toenemen. De kleinere beloning van één cent blijkt echter al voldoende stimulans te bieden, wat aantoont dat zelfs een klein beetje statiegeld werkt.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.