CDA: statiegeld pas opheffen als nieuw systeem werkt

Tijdens een debat over afvalverwerking met staatssecretaris Atsma van Milieu heeft Marieke van der Werf gevraagd om het systeem van statiegeld pas op te heffen als het nieuwe systeem is opgestart en zich heeft bewezen. De staatssecretaris sloot deze week een akkoord met het bedrijfsleven om effectiever afval in te zamelen. Het statiegeldsysteem zal hierdoor vervallen. ‘De CDA-fractie is bang dat nu oude schoenen worden weggegooid terwijl de nieuwe er alleen virtueel zijn, namelijk alleen op papier’, aldus Van der Werf.  De CDA-fractie wil daarom dat er over twee jaar een go/no go moment wordt ingelast als het nieuwe systeem in de steigers staat.

Daarnaast vindt de CDA-fractie het jammer dat de drankenkartons van bijvoorbeeld melk niet zijn meegenomen in het akkoord. Deze verpakkingen vormen een groot deel van ons afval en kunnen goed gerecycled worden.

Het akkoord is goed voor bedrijven, gemeenten en het Rijk maar de CDA-fractie vindt dat er voor de burger ook iets tegenover mag staan. Van der Werf: ‘Wordt van de burger verwacht dat hij alleen uit plichtsbesef afval blijft scheiden en met evenveel enthousiasme het statiegeldsysteem vaarwel zegt? Ik vind dat onterecht. Als de burger meewerkt om grondstoffen in de kringloop te houden, mag daar best iets tegenover staan’. In Pijnacker-Nootdorp krijgen burgers geld wanneer zij hun afval gescheiden aanleveren bij een milieustraat. De CDA-fractie ziet graag dat dit systeem ook in andere gemeenten wordt uitgevoerd en heeft daarom de staatssecretaris gevraagd hiervoor zijn best te doen.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.