Hernieuwde actie voor statiegeld kleine flesjes

De ChristenUnie (CU) probeert samen met haar raadsleden, Bestuurdersvereniging en Tweede Kamerfractie de politieke druk op het kabinet te vergroten om de statiegeldregeling voor grote frisdrankflessen uit te breiden. Vanuit het partijbureau in Amersfoort zijn alle raadsleden van de CU aangeschreven om via de colleges van B en W een dringend beroep te doen op het kabinet om een uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken. Daarvoor is een tekst voor een motie aangereikt die nog deze maand in de raad aanhangig kan worden gemaakt.

In de motie staat dat uit de inzameling van meer dan 95 procent van de grote plastic flessen blijkt dat statiegeld een uitstekend en breed geaccepteerde manier is om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen. Intussen wordt al vijftien jaar gepraat over statiegeld op kleine verpakkingen, maar het komt er niet van. Gemeenten zijn jaarlijks 200 miljoen euro kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Dat kan gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing.

Tweede Kamerleden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 28 februari op het Plein in Den Haag. Zij kunnen dan met eigen ogen zien hoeveel plastic flesjes op dit moment per uur als zwerfvuil in ons milieu terecht komen. Op 7 maart spreekt de Kamer met staatssecretaris Joop Atsma van Milieu over verpakkingen en afval. Vanuit de frisdrankindustrie is een sterke lobby gaande om het statiegeld af te schaffen.

De CU roept iedereen op de petitie ‘een echte held kiest statiegeld’ te ondertekenen, zie www.echteheld.nl. Deze campagne wordt uitgevoerd door de Stichting Ons Statiegeld (SOS), een initiatief van milieubeweging, afvalbedrijven en gemeenten.

Bron: www.vngmagazine.nl

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.