NVRD voor behoud en uitbreiding van statiegeld

In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen, heeft de NVRD haar insteek rond producentenverantwoordelijkheid, verpakkingen, zwerfafval en statiegeld verwoord in position papers.  De bedoeling hiervan is om de leden van de NVRD en de stakeholders de feiten en degelijk onderbouwde overwegingen te bieden, die kunnen worden gebruikt in het proces om tot goede arrangementen te komen. Centraal staat de doelstelling van optimale recycling tegen hoogwaardige kwaliteit met inachtneming van de verantwoordelijkheden en maatschappelijke kosten. In het position paper over statiegeld concludeert de NVRD het volgende.

“Gemeenten verantwoordelijk voor afvalbeheer en hun afvalbedrijven verenigd in de NVRD zijn VÓÓR het behoud van het huidige statiegeldsysteem en een uitbreiding naar kleine flesjes. Zelfs wanneer de inzameldoelstelling van 42% plastic afval in 2011 zou worden gehaald, is een inzamelstroom van 95% één op één herbruikbaar PET veel beter.

Het inzamelen van plastic via het Plastic Hero systeem is nooit 95% dekkend en het leidt niet tot gelijkwaardig hergebruik, wat nadelig is voor het milieu en tot meer zwerfafval leidt. Kleine flesjes worden veelal buitenshuis genuttigd en belanden vaak in de natuur of de reguliere afvalbakken en komen, zonder financiële prikkel, niet in het recyclesysteem. Zonde, want 4200 van de 6000 inzamelautomaten zijn geschikt om ook deze kleine flesjes in te kunnen nemen.

Naast de effectiviteit van het huidige statiegeldsysteem blijkt dat het ook groot draagvlak heeft onder bestuurders (95% van de VNG-bestuurders wil statiegeld behouden) én burgers in Nederland: meer dan 70% van de Nederlanders is voor behoud en uitbreiding van het statiegeldsysteem.”

Bron: www.nvrd.nl

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.