TOMRA pleit voor opheffen producentenverantwoordelijkheid op statiegeldhoudende drankverpakkingen

Apeldoorn, 24 augustus 2012. De afgelopen maanden is er hevig gediscussieerd over de mogelijke afschaffing van het statiegeld op de grote PET-flessen. Mede doordat de VNG het afvalakkoord niet heeft ondertekend, is het onduidelijk hoe de discussie na de verkiezingen zal gaan verlopen. Volgens TOMRA is het echter belangrijk dat er duidelijkheid komt en is daarom bereid het heikele punt – de kosten van het systeem – weg te nemen uit de langdurige discussie door de totale telling en verwerking van de PET-flessen zelf te gaan organiseren.

“Het is duidelijk dat de frisdrankenindustrie het statiegeld wil opheffen vanwege de vermeende kosten die voor hen aan het systeem zijn verbonden. Wij zijn het oneens met de voorgelegde kostenberekening, maar willen graag stoppen met deze discussie en de angel eruit halen voor de industrie. Wij pleiten daarom voor het opheffen van de producentenverantwoordelijkheid op het gebied van statiegeldhoudende drankverpakkingen. Als TOMRA de telling en verwerking zelf organiseert, kunnen wij een economisch rendabel systeem opzetten waarbij de industrie gevrijwaard is van kosten en de supermarkten zelfs op een reële vergoeding kunnen rekenen voor hun investeringen. Uitbreiding van de statiegeldregeling naar kleine PET-flessen kan deze vergoeding nog verder doen toenemen, door schaalvoordelen en extra materiaalopbrengsten. De emballageautomaten zijn hiervoor al geschikt”, aldus René Hissink, operationeel directeur van TOMRA Systems.

Volgens Hissink is internationaal al tientallen jaren het bewijs geleverd dat statiegeld de beste methode is om drankverpakkingen retour te nemen, zwerfafval tegen te gaan en hoogwaardige recycling te garanderen. Het is niet voor niets dat de Nederlandse gemeenten en driekwart van onze bevolking het systeem willen behouden en zelfs uitbreiden. “Wij vinden dat een goed werkende infrastructuur van ruim 4.200 emballageautomaten niet zomaar vernietigd mag worden en hopen daarom dat deze discussie juist tot zinvolle vernieuwingen zal leiden”, concludeert hij.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.