Steun voor nationaal statiegeldsysteem in Australië

De Australische federale regering heeft aangekondigd een nationaal statiegeldsysteem voor drankverpakkingen te ondersteunen om zo de recycling van blikjes en plastic flesjes te bevorderen. 

In een nieuwsitem van ABC News in Australië, geeft milieuminister Tony Burke aan dat hij met de verschillende staten zal overleggen om een nationaal statiegeldsysteem in te voeren. Momenteel wordt er in twee staten al gebruikgemaakt van statiegeld en wordt het door diverse andere staten overwogen. “Een effectenberekening van invoering van deze regelgeving was nodig om tot besluitvorming te komen. Deze is nu klaar”, aldus Burke. “Uiteindelijk ligt de definitieve beslissing binnen de jurisdictie van de staten.”

Burke geeft aan dat hij in de komende maanden verdere besprekingen zal hebben met de ministers van de verschillende staten.

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.