VVD wil statiegeld blikjes en kleine flesjes

Zwerfafval is in ‘s-Hertogenbosch ergernis nummer 1 van de burger. Op 10 maart vindt weer de jaarlijkse zwerfafval-opruimactie plaats, maar in feite is dit een ‘eenmalige dweilactie met de kraan open’. De Bossche VVD pleit voor een aanpak waarbij er minder zwerfafval ontstaat: statiegeld op blik en kleine flesjes.

In 2001 werd het Deelconvenant Zwerfafval afgesloten. Doelstelling was “in 2005 de hoeveelheid blikjes en flesjes in het zwerfafval met ten minste 80% af af te laten nemen”. In 2005 bleek het resultaat daarvan bij lange na niet gehaald (maximaal 20% afname). Toenmalig Staatssecretaris Van Geel dreigde met het invoeren van statiegeld en nieuwe intenties werden uitgesproken. Inmiddels blijken de kosten voor zwerfafvalinzameling door gemeenten nog steeds alleen maar te stijgen. ‘s-Hertogenbosch geeft per jaar € 516.000 uit aan het opruimen van zwerfafval. Blik en kleine flesjes maken daar qua volume een derde van uit.

In Nederland belanden jaarlijks meer dan 50 miljoen kleine plastic flesjes en blikjes op straat, in de bermen en in het groen. Hiermee is landelijk meer dan een kwart miljard euro gemoeid aan opruimkosten, waarvan de gemeenten meer dan € 200 miljoen voor rekening nemen.

Een uitbreiding van het statiegeldsysteem voorkomt stijging van lasten voor de burger. Statiegeld is een beproefd middel (95% retour in Nederland) om te voorkomen dat blikjes en flesjes in de openbare ruimte worden weggegooid. Verruiming van het statiegeld kan (zoals ook zichtbaar in onder andere Scandinavische landen) helpen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Op 7 maart a.s. zal de Kamer vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem. In de komende gemeenteraadsvergadering zal de VVD daarom pleiten om Den Haag in beweging te brengen voor het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes.

Bron: gschermers, www.dichtbij.nl

Romy te Kloese

De auteur van dit artikel, Romy te Kloese, is sinds 2011 werkzaam bij TOMRA. Romy is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.